• Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Książka zapisana w DNA

Email PDF

Profesor genetyki na Harwardzie, George Church swoją najnowszą książkę „ReGenesis" zapisał jedynie za pomocą DNA. Autor uważany jest za pioniera biologii syntetycznej, był architektem „Human Genome Project”.  Według profesora w 1 gramie DNA można zapisać 455 eksabajty danych. Wszystkie archiwa świata można byłoby umieścić w mniej niż 3 gramach DNA.

Uważa się iż człowiek nie będzie w stanie stworzyć alternatywnego nośnika informacji o takiej pojemności, dodatkowa zaletą DNA jest jego stosunkowo duża trwałość oraz brak szczególnych warunków przechowywania, w przeciwieństwie do innych nośników informacji. Prof. Church opracował technologię tworzenia łańcuchów DNA o długości od 20 do 200 nukleotydów. Dzięki mikromacierzy można syntezować do miliona takich fragmentów DNA. Church zamienił słowa w swojej książce w ciąg zer i jedynek – nieco ponad 5 mln bitów. Następnie podzielił na fragmenty po 96 bitów i każdy zakodował na mikromacierzy w DNA. Nukleotydy A lub C pełniły funkcję zer, natomiast G lub T jedynek. Powstały miliardy kopii książki, gdyż kosztowny jest tylko pierwszy zapis.

Link do artykułu w Time Magazine: wersja angielska